Woonboerderij Casa

Biedt ondersteuning bij wonen en werk, op weg naar zelfstandigheid..

Visie

“Met respect voor jezelf naar zelfstandigheid”

Ons lichaam werkt samen met ons hoofd en deze twee hebben elkaar nodig. Mocht dit door omstandigheden worden verstoord, dan zal er een tijd nodig zijn om weer in balans te komen. Om dit samen met jou te doen, zullen wij ons volledig inzetten. Om de balans te vinden wordt je door ons begeleid op een deskundige en respectvolle manier.

Missie

Woonboerderij Casa biedt kleinschalige zorg & welzijn. Zowel bij de cliënt thuis als op locatie. Daarbij werken wij met kleine teams en vertrouwde gezichten en laten cliënten actief meedenken in het formuleren van de eigen zorg/hulpvraag om de zelfredzaamheid te vergroten. Elke cliënt heeft competenties die door disbalans en/of te weinig stimulans niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Het is dan van belang om de cliënt door middel van oplossingsgerichte gesprekken uit te dagen om zélf inzicht te verkrijgen in zijn/haar competenties. Deze gesprekken voeren we vanuit de beleving: wat kan iemand wél. Samen met de cliënt denken we dus in mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Ook laten wij naasten hierin meedenken. We onderzoeken welke mogelijkheden de naasten hebben om een gedeelte van de zorg op zich te nemen.

Diensten 

Pedagogische en psychosociale hulpverlening
Maatschappelijk werk
Dagbesteding en ervaringsplaatsen
Beschermd wonen voor jongeren in een traject naar zelfstandigheid
Complementaire zorg 

 

Bovenstande vallen onder indicaties uitgegeven door het Wmo met label Begeleiding individueel, begeleiding groep, wonen thuis plus en beschermd wonen, jeugdzorg begeleiding specialistisch.