Woonboerderij Casa

Biedt ondersteuning bij wonen en werk, op weg naar zelfstandigheid..

La Luna Care

La Luna Care biedt kleinschalige zorg & welzijn.

Zowel bij de cliënt thuis als op locatie. Daarbij werkt La Luna Care met kleine teams en vertrouwde gezichten. La Luna Care laat cliënten actief meedenken in het formuleren van de eigen zorg/hulpvraag om de zelfredzaamheid te vergroten. Elke cliënt heeft competenties die door disbalans en/of te weinig stimulans niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Het is dan van belang om de cliënt door middel van oplossingsgerichte gesprekken uit te dagen om zélf inzicht te verkrijgen in zijn/haar competenties. Deze gesprekken voeren we vanuit de beleving: wat kan iemand wél. Samen met de cliënt denken we dus in mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Ook laten wij naasten hierin meedenken. We onderzoeken welke mogelijkheden de naasten hebben om een gedeelte van de zorg op zich te nemen.

Diensten:

❤Verzorging

❤Wijkverpleging

❤Pedagogische en psychosociale hulpverlening

❤Maatschappelijk werk

❤Begeleiding individueel

❤Dagbesteding en ervaringsplaatsen

❤Beschermd wonen voor jongeren in een traject naar zelfstandigheid

❤Complementaire zorg

❤Hulpmiddelen

❤Schoonheid en welzijn

Visie “De kern: respectvol omgaan met de gehele mens. Ons lichaam werkt samen met onze geest en deze twee kunnen niet zonder elkaar. Als dit door omstandigheden wel gebeurt, is er tijd nodig om weer in balans te komen. Door dit samen met jou te doen zullen wij ons volledig inzetten. Om de balans terug te krijgen word je door ons begeleid en verzorgd op een deskundige en respectvolle manier.“

Uitsluitingscriteria op verzoek aan te vragen via info@lalunacare.nl

https://www.lalunacare.nl/