Woonboerderij Casa

Biedt ondersteuning bij wonen en werk, op weg naar zelfstandigheid..

"Samenwerking maakt verbinding".

 

Wij zijn een sterke voorstander van samenwerken. Dit om de cliënt alles te kunnen bieden d.m.v korte lijnen op kwalitatief hoog niveau. Wij hebben verschillende overeenkomsten met ketenpartners waarin wij veel expertise delen. Hieronder staan een aantal keten zorgpartners beschreven. Binnen Casa zijn wij actief in het beschermen van de cliënt tegen bureaucratie en kunnen wij snel zorgen voor de juiste expertise bij de betreffende cliënt. Als je deze bureaucratie zoveel mogelijk bij de cliënt weghaalt dan kan de cliënt beter in zijn kracht blijven staan en dit zal de zelfredzaamheid enorm bevorderen. Door de snelle en goede samenwerking tussen de ketenzorg partners zijn er geen wachttijden. 

Ook bundelen wij onze kennis en expertise betreffende aanbestedingen. Wij onderhouden een vergaderstructuur. We maken tevens gebruik van zzp-ers in de zorg en de verschillende deskundigheidsniveau's. Wij evalueren 2 x per jaar de medicatie met de Apotheek en huisarts/specialist. Wij maken gebruik van de medicatie app N-care en ons ECD is van Nedap Ons, daarnaast is er een koppeling met Twinfield en Basecone voor de declaratie en facturatie.